Multiplmiyelom 'da umut vaat eden yeni tedavilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Yayınlar
Klinik Araştırmalar
Hasta
Bilgilendirme Toplantıları
Takip edin
Talidomid Tedavisini Anlamak

 

 

Talidomid Tedavisini Anlamak


İçindekiler
Giriş.
Talidomid nedir?
Talidomid Kemoterapi ile Aynı Şey midir?
Talidomid Tedavisinden Kimler Yarar Görebilir?
Talidomid Nasıl Etki Etmektedir?
Talidomidin Olası Yan Etkileri Nelerdir?
Kimler Talidomid Almamalıdır?
Talidomid Nasıl Kullanılır?
Talidomid Diğer Kanser Tedavileri ile Birlikte Alınabilir mi?
Sigortam Talidomid Ücretini Karşılayacak mı?
Son Bir Not
IMF Hakkında
Sözlük.


Giriş

Miyelom tedavisi için talidomid kullanılması 1990’larda ortaya çıkmış olan bir fikirdir, ancakaslında talidomidin kendisi üzerinde on yıllardır çalışılmaktadır. Talidomidin farklı hastalıkların tedavisinde nasıl etkili olduğu ve yan etkilerinin nasıl tedavi edilebileceğine dair çok şeyler öğrenilmiştir. Ayrıca, artık gebe olabilecek kadınların talidomide maruz kalmalarının önlenmesinin ne kadar önemli olduğunu da anlamış bulunmaktayız. Talidomid ABD’de ilk olarak, bazı cüzam hastalarında görülen bir enflamatuvar tablo olan eritema nodozum leprosum tedavisi için onaylandı. Talidomid deksametazon ile birlikte olarak yeni tanı konmuş multipl miyelom bulunan hastaların tedavisi için de onaylanmıştır. Miyelom bulunan bir çok hasta bu tedaviden yarar görmüştür. Talidomidin miyelom tedavisi için diğer ajanlarla birlikte kullanımı da araştırılmaktadır.

Bu kitapçık talidomid tedavisi hakkında temel bilgiler sunmayı amaçlamaktadır:

 • Talidomid nedir ve miyelom tedavisinde nasıl etki etmektedir
 • Talidomid nasıl güvenli bir şekilde kullanılabilir
 • Talidomid alırken hangi yan etkiler beklenebilir
 • Doktorlar yan etkileri nasıl en aza indirirler
 • Talidomid diğer tedavilerle birlikte nasıl kullanılabilir

Bu kitapçıktaki bilgiler yalnızca hastalar için değil, arkadaşlar, aile üyeleri, sevdikleriniz ve diğer bakıcılar için de yararlı olabilir. Miyelomun, tüm diğer kanserler gibi karmaşık bir hastalık olduğunu unutmayın. Tedavi ile ilgili özel soruların bir doktor veya hemşire tarafından karşılanması gerekir.

Talidomid nedir?

Talidomid ilk kez 1950’lerin sonlarında Avrupa’da hamilelikte sabah bulantısının tedavisi için kullanılmış olan bir ilaçtır. İlacın ağır, yaşamı-tehdit edici doğumsal kusurlara neden olduğunun bildirilmesi üzerine, daha sonra kullanımdan kaldırıldı.

Bugün, tıp camiası bu ilaç ve nasıl etki ettiği hakkında daha iyi bilgiye sahiptir. Talidomid bir immün-modülatör ajan olarak sınıflandırılmaktadır, yani vücutta hücrelerin faaliyetini kontrol eden belli kimyasalların düzeylerini etkilemektedir. Talidomidin, anjiyojenez adı verilen yeni kan damarlarının gelişmesini yavaşlatmak veya durdurmak gibi, yararlı başka birçok etki de oluşturabildiğini bilmekteyiz. Bugün, Talidomid Eğitimi ve Güvenli Reçete Edilmesi Sistemi (System for Thalidomide Education and Prescribing Safety [S.T.E.P.S.®]) adı verilen bir program, ilacın güvenli bir şekilde kullanılması için her türlü çabanın gösterilmesini sağlamaktadır.

Talidomid Kemoterapi ile Aynı Şey midir?

Kemoterapi hızlı bölünmekte olan hücreleri öldürmek suretiyle etkili olur. Bu hücreler kanser hücrelerini ve yanı sıra vücuttaki bazı normal hücreleri de içerir. Saç dökülmesi, bulantı ve kusma ve midede rahatsızlık hissi bazı sağlıklı hücrelerin kemoterapiden etkilenmesi nedeniyle ortaya çıkan, sık görülen yan etkilerdir. Talidomid bir kemoterapi türü olarak kabul edilmemektedir. Bunun yerine, yeni bir tür tedavi olarak görülmektedir, zira vücudun normalde hücrelerin faaliyetlerini kontrol etmek için kullandığı belli proteinlerin düzeylerini etkilemektedir.

Talidomid Tedavisinden Kimler Yarar Görebilir?

Bugün için, talidomid eritema nodozum leprozum tedavisi için ve deksametazon ile kombinasyon halinde yeni tanı konmuş miyelom tedavisi için onaylanmıştır.

Klinik araştırmalar talidomidin miyeloma karşı etkili olduğunu ve kalıcı tam veya kısmi yanıtlar ve yanı sıra hastalıkta stabilizasyon oluşturabildiğini göstermiştir.  Bu araştırmalarda, talidomid aşağıdakiler dahil, çeşitli miyelom evrelerindeki hastalarda etkili olarak bulunmuştur:

 • Yeni tanı konmuş miyelom bulunan hastalar
 • Diğer tedavilere yanıt vermemiş olan hastalar
 • İlk başarılı tedavi sonrasında miyelomun geri döndüğü hastalar

Ayrıca, talidomid gerek tek başına verildiğinde, gerekse de bir tür steroid olan deksametazon ilacı ile birlikte kombinasyon olarak verildiğinde miyelomu tedavi etmekte başarılı olmuştur. Talidomid prospektüsündeki reçete etme bilgilerine göre (çoğu ülkede ticari adı: Thalomid®) standart doz su ile birlikte ağız yoluyla günde bir kez, tercihen yatmadan önce ve akşam yemeğinden en az 1 saat sonra 200 mg şeklindedir. Deksametazon dozu, her 28 günde bir 1-4, 9-12 ve 17-20. günlerde ağız yoluyla uygulanan günlük 40 mg’dır. Bununla beraber uygun bir tedavi ve dozun seçimi olgu temelinde değerlendirilerek gerçekleştirilir. Talidomidin ideal günlük dozu araştırılmaktadır. Bazı olgularda düşük dozlar tek başına ve kombinasyon olarak etkili bulunmuştur.

Talidomid tedavisine yanıt vakit alır. Genel olarak, hastalıkta düzelme yaklaşık 3 aylık tedavi sonrasında görülür; ancak henüz daha 2 hafta gibi erken bir dönem veya 8 ay gibi geç bir sürede de düzelmeler gözlenmiştir. Bir kez yanıt elde edildi mi, hekim sürekli veya idame tedavisinin gerekli ve uygun olup olmadığına karar verecektir. Yan etkilerin görülüp, görülmemesi tabii ki bu kararı etkileyecektir. Bununla beraber, talidomid alan herkeste bir yanıt elde edilemeyebileceği ve diğer tedavilerin dikkate alınması gerekebileceğini unutmamak gerekir.

Talidomid Nasıl Etki Etmektedir?

Her ne kadar bilim insanları hâlâ talidomidin kanser ile nasıl mücadele ettiğini tam olarak anlamaya çalışmaktaysalar da, talidomidin iki önemli düzeyde etkili olduğuna inanılmaktadır. İlk olarak, talidomidin vücudun kansere karşı bağışıklık yanıtını arttırdığına inanılmaktadır. İkincisi, kanser tümörlerinin kan ihtiyaçlarının karşılanmasını da engellemektedir. Kanser hücrelerinin sağ kalabilmek ve çoğalmak için, normal hücreler gibi, kandan oksijen ve besin maddeleri almaları gerekir. Bazı tümörler vücuda yeni kan damarlarının oluşumunu tetikleyen kimyasallar yollarlar. Tümörün içine doğru daha fazla kan damarı geliştikçe, tümör daha da büyüyebilir. Talidomidin tümör büyümesinin kısıtlanmasına yardımcı olmasının bir yolunun, tümörler içinde yeni kan damarları gelişimini engellemek olduğu düşünülmektedir.

Talidomidin miyeloma karşı, miyelom hücrelerinin ve bunların büyümesini sağlayan moleküllerin hedeflenmesini de içeren, çeşitli başka yollarla da etki ettiğine inanılmaktadır. Ancak bu etkiler henüz tam olarak anlaşılmamıştır ve bilim insanları bunlar üzerinde çalışmaktadırlar.

Talidomidin Olası Yan Etkileri Nelerdir?

Talidomid ile birliktelik içindeki en sık görülen yan etkiler şunlardır:

 • Uyuklama – uykululuk veya bitkinlik hissi
 • Periferik nöropati – kollar, eller, bacaklar ve/veya ayaklarda karıncalanma veya uyuşma
 • Baş dönmesi – sarsaklık hissi
 • Kabızlık – sertleşmiş dışkının gecikmiş veya seyrek olarak çıkması
 • Döküntü – deride döküntü
 • Lökopeniakyuvarların düşük düzeyde olması

Sık olmasa da, başka yan etkiler de bildirilmiştir. Tedavi almaktayken yaşanan her türlü yan etki, mümkün olan en kısa süre zarfında bir doktor veya hemşire ile konuşulmalıdır. Ayrıca, genel sağlık veya iyilik halindeki her türlü değişiklik bir sağlık görevlisine bildirilmelidir. Alınan reçeteye tabi ilaçlar ve reçetesiz satılan ürünler de bildirilmelidir.

Uyuklama
Talidomid sıklıkla uyuklama hissine neden olur. Aşağıdaki yöntemler bu yan etkiyi gidermekte yardımcı olabilirler:

 • Talidomidi yatmadan önce almak
 • Talidomid alırken, uykululuk haline neden olabilecek diğer ilaçları almaktan kaçınmak
 • Doktorunuz veya hemşirenizin takdirine bağlı olarak, uyuklamayı giderecek başka ilaçlar almak
 • Alkolden uzak durmak.

Uyuklamanın sorun yaratabileceği durumlardan uzak durulmalıdır. Araba kullanmak gibi zihinsel ve fiziksel becerilerin gerektiği tehlikeli işlerin gerçekleştirilmesi aksayabilir.

Periferik nöropati
Uzuvlardaki (eller, kollar, bacaklar, ayaklar) sinirlerin bozukluğu periferik nöropati olarak adlandırılmaktadır. Bu yan etki eller ve ayaklarda karıncalanmaya neden olan hafif şiddette olabilir; daha nadiren şiddetli ve ağrılı olabilir. Tipik olarak uzun süreyle talidomid kullanmak sonrasında ortaya çıkar, ancak bazen daha kısa sürede de ortaya çıkabilir. Aşağıdaki stratejiler periferik nöropatiyi azaltmaya yardımcı olabilir:

 • Yürüme ve diğer türlerde egzersiz
 • Dar ayakkabılar ve lastikli çoraplardan kaçınmak
 • Doktorun takdirine bağlı olarak, talidomid dozunu düşürmek
 • Bir doktor veya hemşirenin takdirine bağlı olarak, ek ilaçlar almak

Herhangi bir periferik nöropati belirtisi ortaya çıktığında bir hekime bildirilmelidir. Yan etkiler ağır olursa, talidomid tedavisinin tümüyle durdurulması gerekebilir.

Baş dönmesi
Talidomid almaktayken baş dönmesi ortaya çıkabilir. Ayağa kalkmadan veya yataktan çıkmadan önce birkaç dakika oturarak beklemek, baş dönmesini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kabızlık
Talidomid ile tedavi sırasında kabızlık ortaya çıkabilir; ancak, kabızlık nadiren ciddi düzeyde olur. Baş etmenin temelinde, önlemek yatar.

Şu stratejiler, kabızlığı hafifletmede yardımcı olabilir:

 • Günde en az 8 bardak sıvı içmek
 • Her sabah kahvaltıya erik suyu, elma suyu ve kepek gibi bol miktarda lifli besin eklemek
 • Egzersiz yapmak
 • Bir doktor veya hemşirenin tavsiyesi doğrultusunda, dışkı yumuşatıcı ve müshiller almak.

Kabızlık şiddetli hal alacak olursa, talidomid dozu düşürülebilir veya geçici olarak kesilebilir.

Döküntü
Bazı olgularda, talidomid alırken bir döküntü ortaya çıkabilir. Hafif bir döküntü (kırmızı veya renk değişikliği gösteren deri, fiskelerle birlikte veya olmaksızın) genellikle gövdeden başlar ve kollar ve bacaklara yayılır. Hafif döküntüleri aşağıdaki yollarla hafifletmek mümkün olabilir:

 • Bir doktor veya hemşirenin tavsiyesi doğrultusunda, antihistaminik ilaçlar ve topikal kortikosteroidler kullanmak
 • Cilt kuruluğunu azaltmak için Calendra losyon, kakao yağı kremi, yulaf ezmesi sabunu, Eucerin® krem ve Acid Mantle® krem kullanmak

Döküntüler sıklıkla tedavinin 10 ila 14 gününden sonra kendiliğinden geçer. Bazı döküntüler potansiyel olarak talidomid tedavisine karşı ciddi bir reaksiyon olabilir. Nadir reaksiyonlar Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizi (TEN) içerir. Stevens-Johnson sendromunun belirtileri inatçı ateş, döküntü, kabarcıklar veya deri üzerinde kırmızı benekler ve ağız, gözler, kulaklar, burun ve genital bölgede kabarcıkları içerir. TEN derinin geniş bölgelerinde kabarcıklar oluşması ve soyulma ile karakterizedir.

Ateş ve/veya kan basıncında düşüş ortaya çıkacak olursa, derhal bir doktor ile temasa geçilmelidir.

Lökopeni
Talidomid bazen akyuvar hücrelerinde bir düşüşe neden olabilir. Bu duruma lökopeni adı verilmektedir. Bu olasılık nedeniyle, kan tetkiklerinin düzenli olarak yapılması gerekir. Eğer akyuvar hücrelerinin sayısı çok düşecek olursa, talidomid dozunun değiştirilmesi veya tedaviye ara verilmesi gerekebilir.

Kimler Talidomid Almamalıdır?

Talidomid gebelik sırasında alınacak olursa, ağır doğumsal kusurlara veya anne karnındaki bebeğin ölümüne neden olabilir. Talidomid asla gebe olan veya ilacı almakta iken gebe kalabilecek olan kadınlarda kullanılmamalıdır. Talidomid erkeklerin spermine geçebilir. Bu nedenle, talidomid almakta iken hem erkekler, hem de kadınların doğum kontrolü için sıkı kurallara uymaları gerekir.

Yalnızca S.T.E.P.S® (ABD ve diğer bazı diğer ülkelerde bilinen adı ile) adı verilen özel programa kayıtlı olan hekim ve eczacılar talidomid reçete edebilir ve hastalara verebilirler. ABD’de hekimler ve eczacılar talidomidin üreticisi Celgene Corporation’ı 888-4-CELGENE (888-423-5436) numaradan arayarak, S.T.E.P.S® programına kaydolabilirler. Hem erkeklerin, hem de kadınların talidomid almadan önce, bu programa uymayı kabul etmeleri gerekir. Anne karnındaki bir çocuğun talidomide maruz kalma riskini en aza indirebilmek için, S.T.E.P.S® programı aşağıdaki unsurları içermektedir:

 • Hastalar bilgilendirilmiş olur vermek, kişiye özgü kaydı doldurmak ve tedavi boyunca anketleri doldurmak zorundadırlar
 • Doğurganlık çağındaki kadınlar talidomid tedavisinin ilk ayı boyunca her hafta ve sonrasında ise her ay (adet döngüsü düzensiz olan kadınlar için her 2 haftada bir) gebelik testi yaptırmalıdırlar.
 • Doğurganlık çağındaki kadınlara doğum kontrolü danışmanlığında bulunulmalı ve bu kadınlar tedavinin 4 hafta öncesinden itibaren, tedavi boyunca ve tedaviyi tamamladıktan sonra da en az 4 hafta süreyle daha 2 doğum kontrol yöntemi kullanmalıdırlar.
 • Doğurganlık çağındaki kadınlar ile cinsel birlikteliği olan erkekler talidomid tedavisi sırasında ve tedavi tamamlandıktan sonra da en az 4 hafta süreyle bir lateks prezervatif kullanmalıdırlar.

Talidomid Nasıl Kullanılır?

Talidomid kapsül şeklinde bulunmaktadır. Her gün alınacak olan doz veya kapsül sayısı, talidomidin tek başına mı, diğer ilaçlarla kombinasyon halinde mi alınacağına bağlı olarak belirlenir. İlacın vücut tarafından nasıl tolere edildiği de doz için belirleyicidir.

Doz zaman içinde tedrici olarak arttırılabilir. Tedrici olarak doz arttırılması en etkili dozun, en güvenli şekilde verilebilmesini mümkün kılar.

Yan etkiler ortaya çıkacak olursa, bir doktor veya hemşire derhal haberdar edilmelidir. Yan etkiler şiddetli ise dozun düşürülmesi ve hatta kesilmesi gerekebilir. Doz yalnızca bir doktorun talimatı ile değiştirilmelidir.

Talidomid Diğer Kanser Tedavileri ile Birlikte Alınabilir mi?

Evet, talidomid tek başına veya kemoterapi, ışın tedavisi veya biyolojik tedavilerle birlikte kombinasyon şeklinde alınabilir. Bir kişi için hangi tedavinin en uygun olduğunu bir doktor tavsiye etmelidir. Talidomid diğer anti-miyelom ajanları örneğin VELCADE® ile kombinasyon olarak deksametazon eşliğinde veya deksametazon olmaksızın, ve melfalan artı prednizon ile kombinasyon olarak test edilmektedir. VELCADE® ve deksametazon ile birlikte tedavinin detayları bir başka kitapçıkta ele alınmıştır.

Sigortam Talidomid Ücretini Karşılayacak mı?

Sigorta kapsamları farklılıklar göstermektedir. Münferit sigorta şirketleri talidomidin ödenmesi ile ilgili bilgi verebilirler. ABD’de Celgene Corporation da bir tedavi yardım programı sunmaktadır. Bu program ile ilgili daha fazla bilgi için 800-931-8691 numaradan Celgene Hasta Destek Koordinasyon Programını arayın.

Son Bir Not

Talidomid bir dizi hastalık için önemli bir tedavidir. Ancak tüm ilaçlar gibi, yanlış kullanılması halinde zararlı olabilir. Talidomid alırken, bir hastanın sağlık görevlilerinden almış olduğu tavsiyelere uyması önem taşımaktadır. Her türlü soru derhal bir doktor veya hemşireye iletilmelidir.

Tedavi ile ilgili soru ve kaygılar tedaviye başlanmasıyla birlikte ortaya çıkabilirler. Bunlardan bazıları ilacın kendisi ile ilgili olabilir. Diğerleri ise tedavinin sonuçları ve yan etkiler ile ilgili olabilir. Bazılar ise duygusal ve hatta mali konularla ilgili olabilir.
Birçok kaynak mevcut bulunmaktadır. Kaygılarınız ile ilgili olarak sağlık hizmeti sağlayıcılarınız ile iyi iletişim kurmanız yan etkileri aktif şekilde yönetmeniz, semptomları asgariye indirmeniz ve tedavi sırasındaki korku ve kaygılarınızı yatıştırmanıza yardımcı olacaktır. Sağlığınız ile ilgili çabalara sizin de katılmanız, nihayetinde güven duymanızı ve tedavi seçenekleriniz üzerinde bir kontrol duygusu hissetmenizi sağlayacaktır.

IMF Hakkında

“Bir kişi fark, iki kişi bir mucize yaratabilir.”
Brian D. Novis
IMF Kurucusu

Miyelom az bilinen, karmaşık ve sıklıkla yanlış tanı konan, kemiklere saldıran ve tahrip eden bir kemik iliği kanseridir. Miyelom her yıl 20,000 yeni olgudan fazlasıyla Birleşik Devletlerde 75,000 ila 100,000 kişiyi etkilemektedir. Her ne kadar şu an için miyelom için bilinen bir iyileştirici tedavi yoksa da, doktorlar miyelom hastalarına daha iyi ve daha uzun yaşamaları için yardımcı olacak bir çok yaklaşıma sahiptir.

Uluslararası Miyelom Vakfı (International Myeloma Foundation; IMF) 1990 yılında Brian ve Susie Novis tarafından, Brian’a 33 yaşında miyelom tanısı konmasının hemen sonrasında kuruldu. Miyelomla savaşları sırasında gelecekteki hastaların tıbbi bilgi ve duygusal desteğe kolayca ulaşabilmeleri Brian’ın hayali idi. IMF’ i tedavi, eğitim ve araştırmadan oluşan üçlü hedefle kurdu. Hastalar ve aileleri, arkadaşları ve sağlık hizmeti sağlayıcıları için geniş bir hizmet yelpazesi oluşturmaya çabaladı. Her ne kadar Brian ilk tanı konmasının dört yıl sonrasında öldüyse de, hayali yaşamaktadır. Bugün IMF 195,000 üzerinde uluslararası üyeye ulaşmıştır. IMF yalnızca miyeloma adanmış ilk kuruluştu ve bugün de en büyüğü olmaya devam etmektedir.

IMF miyelom araştırma, tanı, tedavi ve yönetiminde yardımcı olacak program ve hizmetler sunmaktadır. IMF hiç kimsenin miyelom savaşında yalnız başına mücadele etmek zorunda kalmamasını sağlamaktadır.

Yarının şifası için çalışırken, bugünün hastaları için de çabalamaktayız.

IMF Size nasıl yardımcı olabilir?

HASTA EĞİTİMİ
BİLGİ PAKETİ
Ücretsiz IMF InfoPackTM (Bilgi paketi) miyelom, tedavi seçenekleri, hastalık yönetimi ve IMF hizmetleri hakkında kapsamlı bilgi sunmaktadır. Büyük beğeni görmüş olan Hasta Kitapçığımızı da içermektedir.

İNTERNET ERİŞİMİ
Miyelom, IMF, eğitim ve destek programları hakkında 24-saat bilgi alabilmek için www.myeloma.org adresini ziyaret edin.

MYELOMA MANAGERTM PERSONAL CARE ASSISTANTTM (Miyelom Yöneticisi Kişisel Bakım Yardımcısı)
Bu yazılım IMF tarafından geliştirildi ve hastalar ve bakıcılarına laboratuar sonuçlarını toplamak, görüntülemek ve saklamak ve önemli bilgilere erişmek için yardımcı olmak üzere özel olarak tasarlandı. Ücretsiz olarak www.myeloma.org adresindeki IMF internet sitesinde bulunmaktadır. Şu an için bu program yalnızca kişisel bilgisayarlar ile uyumludur.

ÇEVRİMİÇİ MYELOM FORUMU
Düşünce ve deneyimlerinizi paylaşmak için www.myeloma.org/listserve.html adresindeki IMF İnternet Tartışma Grubuna katılın.

MYELOMA MINUTETM (Miyelom Haberleri)
Miyelom hakkındaki en son bilgiler için bu ücretsiz haftalık e-posta gazetesine üye olun.

IMF PATIENT & FAMILY SEMINARSTM (IMF Hasta & Aile Seminerleri)
Tedavi ve araştırmalardaki en son gelişmelerden haberdar olmak için, miyelom tedavisinde önde gelen uzmanlarla bir araya gelin.

MYELOMA MATRIXTM (Miyelom Matrisi)
İnternet sitemizde ve basılı olarak, bu belge miyelom için geliştirilmekte olan ilaçlarla ilgili kapsamlı bir kılavuzdur.

MYELOMA TODAYTM DERGİSİ
Yılda dört kez çıkan dergimiz aboneler için ücretsizdir.

DESTEK

MYELOM DESTEK HATTI: 800-452-CURE (2873)
Tüm Birleşik Devletler ve Kanada’da ücretsiz olan IMF Destek Hattı eğitimli bilgi uzmanları tarafından yönetilmekte olup, Bilimsel Danışma Kurulu üyelerimiz ile sık etkileşim içindedir.

DESTEK GRUPLARI
Tüm dünyada 100’den fazla destek grubundan oluşan ağ miyelom topluluğu üyeleri için düzenli toplantılar gerçekleştirmektedir. IMF miyelom destek grupları liderleri için yıllık toplantılar düzenlemektedir.

ARAŞTIRMA

BANK ON A CURE® (Şifa Bankası)
Bu DNA bankası yeni ilaç geliştirmeleri için genetik veri araştırmaları sağlayacaktır.

ULUSLARARASI EVRELENDİRME SİSTEMİ (ISS)
Miyelom için bu güncellenmiş evrelendirme sistemi, hekimin her bir hasta için en uygun tedaviyi seçebilmesine yardımcı olmaktadır.

ARAŞTIRMA BURSLARI
Ortak araştırmalar ve olağandışı sonuçlara ulaşmakta dünya öncüsü olarak, IMF Burs programı geniş bir proje yelpazesi üzerinde çalışmakta olan genç ve kıdemli araştırmacılara destek olmaktadır. IMF birçok genç araştırmacı için miyelom alanını cazip kılmış ve onlar da bu alanda kalarak, bu hastalık için bir şifa bulmak için aktif şekilde çabalamaktadırlar.

Sözlük

 

Hücre:

Yaşayan organizmaların en küçük birimi. Birçok hücrenin bir araya gelmesi bir dokuyu, organize olmuş dokular da insan vücudundaki organları oluşturur 

Kemoterapi:

Kanser hücrelerini öldürmek için kullanılan ilaçlar

Klinik araştırma:

Özel bir tedavi protokolü kullanarak, bir grup hastada bir ilacın etkililiğinin test edildiği çalışma

Tam yanıt:

Bir kanserin artık tespit edilemez düzeye gerilemesi. Miyelom için, tam yanıt miyelom proteininin artık kan ve/veya idrarda tespit edilemediği ve kemik iliğinin miyelom bulgusu göstermediği anlamına  gelir.

Hastalığın stabilizasyonu

Bir tümörün ilerlemesinin durması ve aynı boyutta kalması

İmmün-modülatör ajan:

Miyelom hücreleri gibi istilacı tümör hücrelerine karşı bağışıklık yanıtı düzeyini etkileyen bir ilaç

Lökopeni:

Akyuvar hücreleri düzeyinin düşük olması

Miyelom:

Kemik iliğindeki plazma hücrelerinin bir kanseri. Kanserli plazma hücrelerine miyelom hücreleri denir.

Kısmi yanıt:

Bir kanserin en az yarıya inecek şekilde gerilemesi, ancak tamamen ortadan kaybolmaması

Periferik nöropati:

Eller, ayaklar, bacaklar ve/veya kollarda uyuşma veya karıncalanma

Yan etki:

Bir ilacın neden olduğu istenmeyen etkiler

S.T.E.P.S.® (System for Thalidomide Education and Prescribing Safety) program (Talidomid Eğitimi ve Güvenli Reçete Etme Sistemi)

Gelişmekte olan ceninlerin talidomide maruz kalmamasını sağlamak için doktorlar, hemşireler, eczacılar ve hastalara yönelik olarak hazırlanmış bir program

Akyuvar:

Vücuda enfeksiyonla savaş için yardımcı olan kan hücreleri.

 


 

  Kalın basılı görünen sözcükler kitapçığın sonundaki sözlük bölümünde açıklanmaktadır.